Τα βιβλία μου
Ελικωνία (1999) Εκδόσεις Γαβριηλίδης
Ελικωνία 
(1999)
Εκδόσεις Γαβριηλίδης 
ποίηση
https://elikonia-xpsofias.blogspot.com/p/blog-page_75.html
Εκπυρσοκρότηση
(2014)
Εκδόσεις Κονιδάρη
πεζά

Αγία Αναρχία 
(2016, (2)2017)
Εκδόσεις Κουκκίδα 
ποίηση


17-85 mm Αορίστου Ενεστώτα
Calliope Aggellou /  Χ.Π. Σοφίας 
(2017)
Αθήνα μουσώνες 
τα δένδρα δυσκολεύονται 
να άνασάνουν 
(2018, (2)2019)
Εκδόσεις Κουκκίδα 
ποίησηΟ έρωτας της βροχής 
είναι παντοτινός 
(2019)
Εκδόσεις Κουκκίδα
ποίηση


Holy Anarchy
(μετάφραση στα αγγλικά)
Ch.P. Sofias
(2019)
Αθήνα

2 σχόλια: